Home_NeG

Uit veel onderzoeken is gebleken dat het zijn in de natuur belangrijke gezondheidseffecten heeft op mensen. Natuur en Gezondheid brengt al deze kennis bij elkaar